петък, 21 май 2010 г.

Двутомен роман за легендарния Бенковски

          Името на Галина Златарева не е познато сред читателите на исторически романи, но за нея тепърва ще се говори. Неслучайно критиката я определя за новата Вера Мутафчиева. Нито едно от имената в невероятната историческа сага "Медальонът" (луксозно издание на ИК "Архипелаг") не е съчинено, нито една случка не прескача допустимите граници на достоверността. И колкото и невероятно да е - уж става дума за емблематични имена от родната история, а читателят за първи път научава изумителни, малко известни факти тъкмо от романа.
          "Медальонът" е изграден в два пласта - исторически и съвременен. Те постоянно се преплитат и преливат един в друг, като ни разкриват съдбите и перипетиите на образите в романа. Романът не се обвързва с границите на национални принадлежности, социални прослойки или религии. Не се подчинява на стари идеологически и национални клишета или на съвременни разрушителни увлечения. Преплитането на историческа и съвременна сюжетна линия позволява на авторката едновременно да представи поглед от дистанция към миналите събития, както и да покаже собственото ни настояще и проблемите в него, погледнато сякаш от дълбините на времето...

          В Денвър, в антикварния магазин на Майкъл е донесен голям златен медальон със странен надпис. Той го купува почти на безценица. Когато отлита за България, за да се срещне с босове от подземния свят, които продават на черно ценни антики, той взема медальона със себе си. При странни обстоятелства Майкъл е убит. Приятелят на Майкъл - Джордж, е в България в същото време, но по съвсем друг повод. Той и българската студентка Ели се оказват въвлечени в криминалното разследване отначало като заподозрени. После съвсем лично и рискувайки живота си се захващат да разберат защо е бил убит Майкъл и по чие поръчение. В крайна сметка медальонът попада у тях и те са на път да разрешат загадката му. Защото той се оказва тясно свързан именно с България и с един човек, отпечатал името си в борбата на българите за освобождение от османска власт - Бенковски.
          А какво става с медальона? До какви прозрения стигат героите в романа и как ще постъпят с него - това се разбира в развръзката на този увлекателен разказ за чест и подмолни игри, достойнство и предателство, борба за лични интереси и жертвоготовност.

(Вестник "Земя" 13. 05. 2010 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар